แนะนำฐานข้อมูลบูรพาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หอจดหมายเหตุได้ทำการเปิดตัวและแนะนำ ฐานข้อมูลบูรพาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 -28 พฤษภาคม 2552 ซึ่งได้รับเกียรติจากบูรพาจารย์ของมหาวิทยาลัยทั้งอดีตอธิการบดี  อดีตนายกสภามหาวิทยาลัย และบูรพาจารย์อีกหลายท่านมาร่วมงานในการเปิดตัวครั้งนี้หลายท่าน
การจัดงานครั้งนี้หอจดหมายเหตุขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมในงานสัมมนาและแนะนำ ฐานข้อมูลบูรพาจารย์มหาวิทยาลัยเ้กษตรศาสตร์


picdata1

ฐานข้อมูลบูรพาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี้ เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับประวัติของอธิการบดี  นายกสภามหาวิทยาลัย ตั้งแต่คนแรกจนถึงคนปัจจุบัน  รวมไปถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยหลายท่าน พร้อมกันนี้ยังรวบรวมเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเช่น สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  วันสำคัญต่างๆของมหาวิทยาลัย ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย เป็นต้น

ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าชมฐานข้อมูลได้ที่

http://archives.psd.ku.ac.th/kuout/p001.html

หอจดหมายเหตุ ยินดีรับคำติชมและข้อเสนอแนะเพื่อจักได้นำมาพัฒนาฐานข้อมูลต่อไปในอนาคต   ท่านสามารถให้ข้อเสนอแนะได้ที่ blog ของหน่วยงาน

และที่ e-mail ของหน่วยงาน  : archives@ku.ac.th

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: