Posted by: kuarchives | กันยายน 1, 2010

@เชียงใหม่

สวัสดีค่ะ ชาว Blog  Kuarchives ทุกท่าน

เมื่อวันที่ 28-30  กรกฎาคม  2553 ที่ผ่านมา  บุคลากรหอจดหมายเหตุ มก. ได้ไปศึกษาดูงานที่ จ.เชียงใหม่ มาคะ   แม้ว่าเวลาจะผ่านมาเกือบ 1 เดือนแล้ว  แต่ก็ขอนำเรื่องราวและภาพบรรยากาศต่างๆ มาเล่าสู่กันฟังนะคะ

วันที่ 28  กรกฎาคม  2553  วันแรกของการเดินทาง   พอเท้าแตะพื้นดิน จ. เชียงใหม่ปั๊บ  พวกเราก็เริ่มกิจกรรมกันปุ๊บ  โดยสถานที่แรกที่เราเข้าชมคือ  พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ ตั้งอยู่ที่ อ.แม่ริม เดิมพระตำหนักหลังนี้เป็นของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี


พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์

ปัจจุบันพระตำหนักดาราภิรมย์เป็นกรรมสิทธิ์และอยู่ในความดูแลของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งซื้อที่ดินบริเวณพระตำหนักดังกล่าวต่อจากทายาท  เปิดให้เข้าชมวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ค่าเข้าชมคนละ 20 บาท  พระสงฆ์และนักเรียนในเครื่องแบบฟรี

หลังจากนั้น  พวกเราได้ไปเยี่ยมชมและดูงานหอประวัติของสถานีวิจัยดอยปุย ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โดยมีคุณวิสิฐ  กิจสมพร หัวหน้าสถานีวิจัยดอยปุยและบุคลากรของสถานีวิจัยดอยปุยให้การต้อนรับ

มอบของที่ระลึกแก่หัวหน้าสถานีวิจัยดอยปุย

ส่วนหนึ่งของหอประวัติ สถานีวิจัยดอยปุย

บรรยากาศยามเย็นจากดอยปุย

วันที่สอง  เริ่มกิจกรรมกันที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  วันนี้พวกเราเข้าเยี่ยมชมหอประวัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือหอศิลป์ปิ่นมาลา เดิมหอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอาคารสโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ปรับปรุงให้เป็นหอศิลป์และให้ชื่อว่า “หอศิลป์ปิ่นมาลา”  โดยได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดเมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534  ต่อมาใน พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการปรับปรุงหอศิลป์ปิ่นมาลาให้เป็น หอประวัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หอศิลป์ปิ่นมาลา)

ภายในหอประวัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นำชมนิทรรศการ

อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยและอดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในช่วงบ่าย  พวกเราได้ไปเยี่ยมชมหอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพกันค่ะ  ที่นี่เป็นงานจดหมายเหตุของสถาบันการศึกษาเอกชน  ที่มีพื้นฐานและความผูกพันเกี่ยวข้องกับคริสตศาสนานิกายโปรแตสแตนท์  จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2521 โดยศาสนาจารย์ เฮอร์เบิท อาร์ สวอนสันปัจจุบันมีที่ทำการอยู่ที่อาคารศรีสังวาลย์  วิทยาเขตแก้วนวรัฐ มีเอกสารจดหมายเหตุจำนวนมากโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคริสต์ศาสนาในประเทศไทยให้บริการค้นคว้า  รวมถึงงานอนุรักษ์เอกสารที่เห็นแล้วน่าทึ่งในความสามารถและความมานะอุตสาหะและอดทนของบุคลากรที่นี่จริงๆ ค่ะ


งานอนุรักษ์หนังสือ

ขั้นตอนการทำที่ต้องอาศัยความชำนาญและประสบการณ์

ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

วันที่  30  กรกฎาคม  2553  วันสุดท้ายของการศึกษาดูงานที่เชียงใหม่  วันนี้พวกเราไปชมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เดิมเคยใช้เป็นศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลพายัพ  และศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ดินมรดกตกทอดของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีที่ให้ใช้พื้นที่บริเวณนี้เป็น “ศาลารัฐบาล” หรือที่ทำการรัฐบาล  ต่อมาเมื่อเมื่อศาลากลางจังหวัดย้ายไปอยู่ที่ศูนย์ราชการแห่งใหม่  อาคารหลังนี้จึงถูกปล่อยร้างจนถึง พ.ศ. 2540 เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ขอปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่และได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2542 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์อยู่ด้านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

นิทรรศการ "ร้อยปีล่วงแล้ว"

แนะนำหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่อย่างย่อ

ภายในจัดแสดงนิทรรศการถาวร 15 ห้อง จัดแบ่งตามเนื้อหานับตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนมาเป็นเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน  ระบบการปกครอง วิถีชีวิต ประเพณี ภูมิปัญญา และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่  อาคารส่วนหลังเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนและลานกิจกรรม  ที่นี่เปิดทำการวันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 08.30-17.00 น.  ค่าเข้าชมคนละ 20 บาท

ส่วนภาคบ่ายของวันสุดท้ายนี้  เนื่องจากว่าคณะดูงานของเราติดใจความสวยงามและธรรมชาติของสถานีวิจัยดอยปุย พวกเราจึงขอขึ้นไปสัมผัสธรรมชาติและการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่สถานีฯ อย่างใกล้ชิดอีกครั้ง  ซึ่งพวกเราก็ไม่ผิดหวังเลยค่ะ  เพราะัท่านหัวหน้าสถานีวิจัยดอยปุย คุณวิสิฐ  กิจสมพร  พาพวกเราชมทั่วสถานีตั้งแต่ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ต้นกล้าสตรอเบอรี่  ไปจนถึงแปลงปลูกพลับสายพันธุ์ต่างๆ  และพาชมบ้านพักของสถานีฯ ที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถเคยเสด็จมาประทับด้วย ที่สำคัญคือ ที่นี่เค้ามีให้จับจองเป็นเจ้าของต้นพลับกันด้วยนะคะ  รายละเอียดติดต่อสอบถามได้ที่  053-211142


ห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

บ้านพักสวนสองแสน

นางแบบกับลูกพลับ

การศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้  พวกเราชาวหอจดหมายเหตุ มก. เลยได้ทั้งความรู้  ประสบการณ์การทำงานของเพื่อนๆ ร่วมอาชีพ  และมิตรภาพของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่พวกเราได้มีโอกาสได้เข้าไปศึกษาและทำความรู้จัก  หวังว่าในโอกาสต่อไปพวกเราจะได้รับมิตรภาพเช่นนี้อีกและมีโอกาสได้ต้อนรับพวกท่านบ้างนะคะ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: