Posted by: kuarchives | กรกฎาคม 31, 2013

Happy Aniversary

สวัสดีพี่ๆ น้่องๆ ทุกคนอีกครั้ง หลังจากหายกันไปนานถึง 1 ปี  ด้วยทีมงานทุกคนวุ่นวายกันใหญ่ จนไม่มีเวลามาเขียนบทความเพิ่ม  หรือส่วนตัวผู้เขียนเองห่างหายไปถึง 2 ปี  ต้องขออภัยด้วยนะคะ

sorry

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 2 ปี ที่ผู้เขียนไม่ได้อัพเดท และฉลองการกลับมาอัพอีกครั้ง  เรามาดูกันดีกว่าว่าช่วงที่หายไป หอจดหมายเหตุ ไปทำอะไรกันมาบ้าง

 

1. อันดับแรกเลยก็คือการย้ายสังกัดจากสำนักงานอธิการบดีมาอยู่สำนักหอสมุด ซึ่งที่จริงก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วตั้งแต่ปลายปี 2554  แต่มีประกาศอย่างเป็นทางการ เมื่อ 30 เมษายน 2555  หลังจากโอนย้ายจึงต้องมีการปรับโครงสร้างและบริหารจัดการงานกันใหม่ การทำงานก็คล้ายเดิมแต่มีเพื่อนร่วมงานมากขึ้น สนุกสนาน คึกคักขึ้นค่ะ

 

2.เรื่องต่อมาก็คือน้ำท่วมมมมมม ทุกท่านน่าจะทราบกันว่า ม.เกษตรของเราประสบอุทกภัยเมื่อปลายเดือน ต.ค. 54 หอประวัติก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนี้ โดยน้ำเข้าท่วมภายในอาคารเป็นเวลาประมาณ 1 เดือน   ก่อนน้ำท่วมก็มีการขนย้ายสิ่งของเฉพาะที่เคลื่อนย้ายได้หนีน้ำไปไว้ที่สูง  หลังน้ำลดก็มีการเข้ามาทำความสะอาด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กำหนดวัน Big Cleaning Day เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 54  ซึ่งนอกจากวันนี้บุคลากรรวมทั้งพนักงานทำความสะอาดและ เจ้าหน้าที่ รปภ ของหอประวัติ ได้ร่วมกันทำความสะอาดและยกสิ่งของกลับเข้าที่ประมาณ 7 วัน

น้ำท่วมหอประวัติ มก.

น้ำท่วมหอประวัติ มก.

ทำความสะอาด

ช่วยกันทำความสะอาด

เชื้อราที่ผนังหลังน้ำท่วม

เชื้อราที่ผนังหลังน้ำท่วม

3.ผลสืบเนื่องจากน้ำท่วม เราจึงต้องซ่อมแซมพื้นอาคาร ผนัง และเฟอร์นิเจอร์ที่เสียหาย  จึงวุ่นวายกับการดำเนินการของบประมาณ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชุมกับผู้บริหารและที่ปรึกษาของหอจดหมายเหตุ ซึ่งท่านได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือในการวางแนวทางการดำเนินงานในอนาคต ซึ่งหลังจากได้รับงบประมาณแล้วจึงมีการซ่อมแซมอาคารเมื่อเดือน พ.ย. 55 – ม.ค. 56

4.ผลสืบเนื่องจากการประชุมกับผู้บริหารและที่ปรึุกษาถึงแนวทางการดำเนินงาน เราจึงได้ทำการปรับปรุงห้องนิทรรศการก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดและนิทรรศการเกษตรศาสตร์ เพื่อเพิ่มเติมผลงานในช่วงทศวรรษที่เจ็ดของมหาวิทยาลัย (พ.ศ.2546-2556) โดยหาข้อมูลจากคณะ สำนัก และหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงทางอินเตอร์เน็ต เพื่อรวบรวมข้อมูลให้ครบถ้วนมากที่สุด และเสนอให้รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการเป็นผู้พิจารณาเนื้อหา หลังจากนั้นจึงได้ทำการปรับปรุงห้องนิทรรศการในช่วงเวลาเดียวกับการซ่อมแซมอาคารหอประวัติ จนแล้วเสร็จ มีพิธีเปิดนิทรรศการในวันที่ 2 ก.พ. 56 อันตรงกับวันสถาปนาปีที่ 70 ของ มหาวิทยาลัย

นิทรรศการห้องก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดฯ

นิทรรศการห้องก้าวสู่ทศวรรษที่เจ็ดฯ

พิธีเปิดห้องนิทรรศการก้าวแรกสู่ทศวรรษที่เจ็ดฯลฯ

พิธีเปิดห้องนิทรรศการก้าวแรกสู่ทศวรรษที่เจ็ดฯลฯ

 

 

 

 

 

 

5.การสร้างเครือข่ายจดหมายเหตุ 4 วิทยาเขต ซึ่งมีวิทยาเขตบางเขนเป็นแม่งาน จากการสร้างเครือข่ายนี้จึงต้องมีการประชุมและกำหนดมาตรฐานที่ต้องใช้ร่วมกันเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย พวกเราก็เลยต้องมีภารกิจในการอบรมสัมมนาทั้งการไปเข้าร่วมงานกับหน่วยงานอื่น และจัดงานอบรมสัมมนาเอง โดยเมื่อวันที่ 19-21 ธ.ค. 55 หอจดหมายเหตุได้จัดการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำเอกสารจดหมายเหตุตามหลักมาตรฐานสากล (ISAD)”  และวันที่ 15 มี.ค.56 ได้มีการจัดอบรม “มาตรฐานสื่อดิจิทัลสำหรับงานจดหมายเหตุ” และประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การปรับปรุงคู่มือการกำหนดเลขรหัสเอกสารจดหมายเหตุ มก.”

อบรมมาตรฐาน ISAD

อบรมมาตรฐาน ISAD

15 มีนาคม 2556

15 มีนาคม 2556

 

 

 

 

 

 

6.นอกจากสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านจดหมายเหตุแล้ว เรายังสร้างเครือข่ายผู้ส่งมอบเอกสารจดหมายเหตุ โดยพาบุคลากร มก. จำนวน 32 คน ไปศึกษาดูงาน ณ สำนักราชเลขาธิการ ศาลายา เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 56  ซึ่งที่นี่จะจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับพระราชวงศ์ทุกพระองค์ พวกเราได้ชมเอกสารเก่าหาดูยากมากมาย ชมเทคนิคการจัดเก็บ และเทคโนโลยีในการเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ซึ่งแม้เราจะไม่สามารถทำตามได้ในทุกเรื่อง แต่ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้

ดูงานสำนักราชเลขาธิการ

ดูงานสำนักราชเลขาธิการ

เอกสารเก่าเกี่ยวกับ มก.

เอกสารเก่าเกี่ยวกับ มก.

 

 

 

 

 

 

7.และปีนี้ เป็นปีแรกที่หอจดหมายเหตุได้จัดทำโครงการ Open House นำชมหอประวัติ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติพัฒนาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้แก่นิสิตปี 1 ระหว่างวันที่ 10 – 30 มิ.ย. 56  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตรู้จักหอประวัติมากขึ้นด้วย จากการประสานงานกับนายกองค์การบริหารองค์การนิสิต มก. และนายกสโมสรนิสิตคณะต่างๆ ได้รับความสนใจจากนิสิตเป็นอย่างมาก แต่ติดปัญหาที่บางคณะอยู่ไกลเดินทางมาไม่สะดวก และนิสิตปี 1 ช่วงเปิดเทอมมีการรับน้อง ประชุมเชียร์ และมีวิชาเรียนมาก ทำให้ไม่สะดวกในการเข้าชม ซึ่งจะต้องแก้ปัญหากันในปีต่อไป

Open House เยี่ยมชมหอประวัติ

Open House เยี่ยมชมหอประวัติ

Open House เยี่ยมชมหอประวัติ

Open House เยี่ยมชมหอประวัติ

 

 

 

 

 

 

ที่ยกตัวอย่างมานี้ คืองานใหญ่ๆ ที่ทำสำเร็จกันไปแล้วนะคะ ส่วนงานประจำอื่นๆ ก็ยังคงมีอยู่ทุกวัน ทำให้ว่างเว้นจากการเขียนบทความกันไปบ้าง แต่หลังจากทำ Open House แล้วทำให้เราได้รับทราบข้อคิดเห็นมากมายจากน้องๆ โดยส่วนหนึ่งอยากให้ประชาัสัมพันธ์หอประวัติและหอจดหมายเหตุให้เป็นที่รู้จักยิ่งขึ้น เพราะเมื่อมาดูแล้วน้องๆ ชอบมาก รู้สึกภูมิืใจในความเป็น มก. เลยอยากให้คนอื่นได้มาดูด้วย  ซึ่งพวกเราก็เห็นว่า Blog นี้คงเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้น้องๆ ได้รู้จักพวกเรานะคะ หลังจากนี้พวกเราจะมาอัพเดทกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะ

ContractAdministration2(2)

พูดไปเดี๋ยวจะหาว่าชมตัวเอง  มาดูกับตากันที่หอประวัติ มก. ประตู 3 ถ.งามวงศ์วาน เลยดีกว่าว่าจะรู้สึกรัก มก. มากขึ้นอย่างที่น้องๆ เค้าพูดจริงไหม  หรือถ้าใครอยากค้นข้อมูลเกี่ยวกับประวัติ มก. ก็สามารถมาที่หอจดหมายเหตุ ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มก. ได้เลยนะคะ ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

หมวดหมู่

%d bloggers like this: